Tá FuturEnergy Ireland agus SSE Renewables mar pháirtnéirí i gcomh-fhorbairt le chéile ag déanamh fiosraithe maidir leis an poitéinseal atá ag tionscadal fuinnimh in-athnuaite i gCoimín na Bodóige, Co. Chiarraí. Cé go bhfuil an tionscadal ag céim luath forbartha, creidimid gur maith an rud é bheith i gcumarsáid lenár gcomharsana ón tús. Tá sé mar aidhm againn tionscadail atá freagrach a fhorbairt i slí atá go maith dúinn, dár sochaí agus dár gcomharsana.

Tá taithí fhairsing ag FuturEnergy Ireland agus ag SSE Renewables araon i ndearadh
agus i dtógáil forbairtí fuinnimh ghaoithe ar fud na hÉireann. I gcomhréir le Plean
Gníomhaithe an Rialtais ar son na hAeráide (2019) tá Coillte ag oibriú i dtreo a mian
shonraithe 1 GW breise fuinnimh n-athnuaite a fhorbairt thar na deich mbliana atá romhainn,
rud a thabharfaidh níos cónraí sinn go sprioc na hÉireann 70% de ghiniúint leictreachais a
bheith ag teacht ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2030.

Estimated Project Development Time

Dec 2020

Project Introduction Community information letter distributed.

Aug 2021

Publish introductory Community Information Leaflet 1

Feb 2022

Project update Letter distributed

Apr 2022

Publish Community Information Leaflet 2 - Buildable area layout

Sep 2022

Publish Community Information Leaflet 3 - Project Benefits